ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω προγράμματα σπουδών προς απόκτηση βασικότατων & απαραίτητων δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας

* Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών συμφωνείτε στην ενημέρωση από το κέντρο μας για τα προγράμματα που υλοποιεί ή συνδιοργανώνει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education.

Children categories

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ EΠΙΠΕΔΟ STANDARD

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ EΠΙΠΕΔΟ STANDARD

Οδηγεί στην απόκτηση επίσημου, αναγνωρισμένου και απαιτητού πιστοποιητικού από το Ελληνικό Δημόσιο και το ΑΣΕΠ. Είναι βασική προϋπόθεση για να καταλήξει κάποιος στο επίπεδο του proficiency της πληροφορικής με το οποίο ξεχωρίζει απόλυτα στην αγορά εργασίας.

Εγγραφές από 28/08/2017 έως 31/10/2017

Δείτε αναλυτικά τις παροχές του προγράμματος επιλέγοντας την αντίστοιχη κοινωνική κατηγορία.

View items...
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟ PROFICIENCY

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟ PROFICIENCY

Διαφοροποιηθείτε στην αγορά εργασίας αποκτώντας το ανώτατο επίπεδο γνώσης πληροφορικής.

Οδηγεί στην απόκτηση επίσημου και αναγνωρισμένου πιστοποιητικού από το Ελληνικό Δημόσιο και το ΑΣΕΠ.

Εγγραφές από 28/08/2017 έως 31/10/2017

Δείτε αναλυτικά τις παροχές του προγράμματος επιλέγοντας την αντίστοιχη κοινωνική κατηγορία.

View items...
ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Αποκτήστε την πλέον απαραίτητη γνώση των Αγγλικών η οποία οδηγεί σε πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο και το ΑΣΕΠ. Σε συνδυασμό με την ολοκληρωμένη κατάρτιση στην Πληροφορική, γίνετε πιο ανταγωνιστική σε όλους τους κλάδους εργασίας.

Κοινωνικές κατηγορίες δικαιούχων :

Άνεργοι , Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων από 13 έως 30 ετών

Εγγραφές από 28/08/2017 έως 31/10/2017 

Δείτε αναλυτικά τις παροχές του προγράμματος επιλέγοντας τον τίτλο του προγράμματος.

View items...
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Αυξήστε τις δεξιότητες σας αποκτώντας εξειδικευμένη γνώση της Λογιστικής. Με την απόκτηση του πιστοποιητικού ενισχύετε το επιχειρηματικό σας προφίλ καθώς ο κλάδος της Λογιστικής απευθύνεται στο 90% των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

Κοινωνικές κατηγορίες δικαιούχων :

 Άνεργοι , Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων από 13 έως 30 ετών & τα μέλη των οικογενειών τους.

Εγγραφές από 28/08/2017 έως 31/10/2017

Δείτε αναλυτικά τις παροχές του προγράμματος επιλέγοντας τον τίτλο του προγράμματος.

View items...
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ

Οι καταρτιζόμενοι εκπαιδεύονται στα πιο δημοφιλή προγράμματα παγκοσμίως Adobe Illustrator , CorelDraw , Adobe Photoshop. Απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες στον τομέα της Γραφιστικής.

Κοινωνικές κατηγορίες δικαιούχων :

Άνεργοι ,  Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων από 13 έως 30 ετών & τα μέλη των οικογενειών τους.

Εγγραφές από 28/08/2017 έως 31/10/2017.

Δείτε τις αναλυτικές παροχές του προγράμματος επιλέγοντας τον τίτλο του προγράμματος.

View items...
AUTOCAD 2D & 3D

AUTOCAD 2D & 3D

Το πιο διαδεδομένο CAD σε παγκόσμιο επίπεδο είναι το AUTOCAD. Εξειδικευμένη δεξιότητα για όσους επιθυμούν να ξεχωρίσουν στην αγορά εργασίας.

Εκμάθηση στις τελευταίες εκδόσεις του προγράμματος.

Κοινωνικές κατηγορίες δικαιούχων :

 Άνεργοι , Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων από 13 έως 30 ετών & τα μέλη των οικογενειών τους.

Εγγραφές από 28/08/2017 έως 31/10/2017

Δείτε αναλυτικά τις παροχές του προγράμματος επιλέγοντας τον τίτλο του προγράμματος.

View items...
GIS

GIS

Με την απόκτηση επίσημου πιστοποιητικού στο πλέον διαδεδομένο εργαλείο στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) εμπλουτίστε το βιογραφικό σας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε χρήστες που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους στον κλάδο.

Κοινωνικές κατηγορίες δικαιούχων :

Άνεργοι , Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων από 13 έως 30 ετών & τα μέλη των οικογενειών τους.

Εγγραφές από 28/08/2017 έως 31/10/2017

Δείτε αναλυτικά τις παροχές του προγράμματος επιλέγοντας τον τίτλο του προγράμματος.

View items...