Εξ αποστάσεως Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια

Απολαύστε ολοκληρωμένα σεμινάρια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ενισχύστε τον εργασιακό σας βίο αποκτώντας επιπλέον μοριοδότηση σε όλες τις δομές εκπαίδευσης.

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 2, Easy Education, αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ, διοργανώνουν σε κύκλους εξ αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια με στόχο τη στήριξη της θέσης εργασίας των εκπαιδευομένων. Οι επιμορφώσεις σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να πληρούν τα κριτήρια των προκηρύξεων των εκπαιδευτικών σε δομές Α΄βάθμιας, Β'βάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως είναι τα ΙΕΚ, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και οι σχολές του ΟΑΕΔ.

Υιοθετώντας σύγχρονες μεθόδους τηλεκατάρτισης και τηρώντας αυστηρές ημερομηνίες έναρξης και λήξης τμημάτων, υλοποιούμε τακτικές ενάρξεις τμημάτων μοριοδοτούμενων σεμιναρίων για εκπαιδευτές ενηλίκων προς γενική μοριοδότηση και συγκέντρωση επιπλέον μορίων στο γνωστικό αντικείμενο. Επιπλέον, είμαστε σε θέση να διεξάγουμε κύκλους επιμόρφωσης με ροή, συνέχεια και συνέπεια σε περισσότερους από 20 θεματικούς τίτλους. Μάθετε περισσότερα για τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια, εδώ.  Για εγγραφή στα μοριοδοτούμενα σεμινάρια, πατήστε εδώ.

Σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας,  υλοποιούμε εξ αποστάσεως ετήσιες επιμορφώσεις που εντάσσουν τους εκπαιδευτικούς στους επικουρικούς πίνακες, προσδίδουν μοριοδότηση σε εκπαιδευτικούς, σε υποψήφιους διευθυντές και υποδιευθυντές και δίνουν δυνατότητα επιπλέον μοριοδότησης για πρόσληψη σε δομές εκπαίδευσης προσφύγων. Επιπλέον, το σεμινάριο Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων δίνει τη δυνατότητα για απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ (φορέας του Υπουργείου Παιδείας που πιστοποιεί προσόντα δίνοντας εκπαιδευτική επάρκεια για την εκπαίδευση ενηλίκων). Μάθετε περισσότερα για τις επιμορφώσεις που υλοποιούνται σε συνεργασία με το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, εδώ. Για εγγραφή και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προγράμματα επισκεφθείτε το site www.diaviou-teiste.gr.