Κατοχυρώστε επιπλέον μοριοδότηση στις επικείμενες προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Εν αναμονή προκηρύξεων για κάλυψη θέσεων Διεθυντών και Υποδιευθυντών σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) και σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) καθώς και για κάλυψη θέσεων Υπευθύνων Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης σε αντίστοιχη προκήρυξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ που λειτουργεί ως φορέας πράξης των ΚΔΒΜ των Δήμων, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Easy Education, υλοποιούν νέο κύκλο εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενων επιμορφώσεων. Η έναρξη των νέων τμημάτων έχει οριστεί στις  13/12/2018 και αφορά σε όλους τους θεματικούς τίτλους. 

Τον Ιούλιο του 2018 ανακοινώθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ τα Κριτήρια και η διαδικασία επιλογής Υπευθύνων Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης της πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)» στα πλαίσια Προγραμματικών Συμβάσεων. Εν αναμονή της προκήρυξης για τις συγκεkριμένες θέσεις, τα ΚΔΒΜ Easy Education, διεξάγουν νέο κύκλο εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενων σεμιναρίων που προσδίδουν μοριοδότηση στον πίνακα των επιμορφώσεων, στους υποψήφιους. 

Με βάση το αντίστοιχο ΦΕΚ (Β, 3134/2018),λοιπόν, οι επιμορφώσεις μοριοδοτούν ως εξής:

ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΔΒΜ

Δηλαδή, σύμφωνα με τα παραπάνω, για τους Υπεύθυνους και τους Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης στα ΚΔΒΜ χρειάζονται συνολικά 800 ώρες επιμόρφωσης είτε στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, είτε στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου, είτε στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, είτε στη Διασφάλιση Ποιότητας. 

Παρακολουθήστε τα παρακάτω σεμινάρια και εξασφαλίστε μοριοδότηση αντιστοίχως:

  1. Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων  (400 ωρών) 
    BANNER otimised
  2. Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων-Συντονισμός & Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων  (400 ωρών) 
  3. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων(400 ωρών) 
  4. Διασφάλιση της ποιότητας στην Εκπαίδευση  (400 ωρών)  

Πραγματοποιήστε εγγραφή στα <e-learning> μοριοδοτούμενα σεμινάρια 400 ωρών  και εξασφαλίστε επιπλέον μοριοδότηση στην επικείμενη προκήρυξη για κάλυψη θέσεων στα ΚΔΒΜ των Δήμων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια σας εξασφαλίζουν μόρια και στις λοιπές δομές εκπαίδευσης ενηλίκων (ΔΙΕΚ, Ινστιτούτα Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κ.α.). Διαβάστε περισσότερα για τους υπόλοιπους θεματικούς τίτλους σεμιναρίων. 

Συνάμα και εν αναμονή προκηρύξεων από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΜ) για κάλυψη θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Δημόσια ΙΕΚ και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν επιπλέον μόρια στο αντίστοιχο πεδίο των επιμορφώσεων. Με βάση τα κριτήρια μοριοδότησης και τη διαδικασία αξιολόγησης των Διευθυντών και αντιστοίχως των Υποδιευθυντών, οι επιμορφώσεις που προσδίδουν μόρια στους κατόχους των βεβαιώσεων παρακολούθησης επιμορφώσεων, είναι οι παρακάτω:

1) Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (400 ώρες)

2) Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (400 ώρες)

3) Για συμμετοχή σε επικείμενες προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για κάλυψη θέσεων διευθυντή ή υποδιευθυντή σε Δ.ΙΕΚ, είναι θεμιτό για τον υποψήφιο να κατέχει αναγνωρισμένη μοριοδοτούμενη βεβαίωση επιμόρφωσης στον "Θεσμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρισης" (400 ώρες), ενώ για αντίστοιχη κάλυψη θέσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, μοριοδοτεί το σεμινάριο με τίτλο "Εκπαιδευτές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας" (400 ώρες).

Τα νέα τμήματα ξεκινούν στις 13 Δεκεμβρίου. Εγγραφείτε μέχρι τις 12/12/18, εξασφαλίζοντας προνομιακή τιμή και εξασφαλίστε τη συντήρηση της υπάρχουσας θέσης εργασίας σας ή διεκδικήστε την ανέλιξή της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης των επιμορφώσεων που αποδιδονται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση σεμιναρίων, θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να αναγνωρίζονται από το φορέα αξιολόγησης και να προσδίδουν τελικά τα αντίστοιχα μόρια στους υποψήφιους. Επιλέξτε να επιμορφωθείτε μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που υλοποιούν τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Easy Education και εξασφαλίστε σίγουρη μοριοδότηση με αναγώριση δια βίου. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 23111 10186 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-17.00) ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.easy-education.gr