Διάρκεια 200 ώρες, 2 μήνες

Έναρξη τμήματος: 17/09/2018

Εγγραφές έως: 14/09/2018

Read more

 

Διάρκεια 450 ώρες

Έναρξη τμήματος: 17/09/2018

Εγγραφές έως: 14/09/2018

Read more


Διάρκεια 450 ώρες

Έναρξη τμήματος: 17/09/2018

Εγγραφές έως: 14/09/2018

Read more

Διάρκεια: 450 ώρες

Έναρξη τμήματος: 01/10/2018

Εγγραφές έως: 28/09/2018

Read more