ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόγραμμα Πιστοποίησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ από 120 Ευρώ και σε μόλις δύο (2) εβδομάδες Σας ενημερώνουμε τα παρακάτω: Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education διοργανώνει: Πρόγραμμα Πιστοποίησης σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την απόκτηση πιστοποιητικού αναγνωρισμένου από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ…
Εξειδικευμένο ΔΩΡΕΑΝ Προγράμματα σπουδών Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία του με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων & συμμετέχοντας στη δράση του …
Εξειδικευμένο ΔΩΡΕΑΝ Προγράμματα σπουδών Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία του με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων & συμμετέχοντας στη δράση του …
Εξειδικευμένο ΔΩΡΕΑΝ Προγράμματα σπουδών Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία του με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων & συμμετέχοντας στη δράση του …
Εξειδικευμένο ΔΩΡΕΑΝ Προγράμματα σπουδών Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία του με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων & συμμετέχοντας στη δράση του …
Δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης Αγγλικών Σας ενημερώνουμε τα παρακάτω: Το κέντρο δια βίου μάθησης Easy Education, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία του με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων &…
Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ κατάρτισης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σας ενημερώνουμε τα παρακάτω: Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education σε συνεργασία με φορέα πιστοποίησης, αναγνωρισμένο απο το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΕΟΠΠΕΠ και διαπιστευμένο απο το ΕΣΥΔ (VELLUM Global educational services) διοργανώνει: Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών…
Ενημερώνουμε τα παρακάτω: Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy – Education (φορέας κατάρτισης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών) συνεργάζεται με έναν από τους πιο αξιόπιστους φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα (Vellum Global Educational Services). Η ισχύς των πιστοποιητικών του παραπάνω φορέα πιστοποίησης ορίζεται δια βίου. Εφιστούμε την…
Εξειδικευμένο ΔΩΡΕΑΝ Προγράμματα σπουδών Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία του με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων & συμμετέχοντας στη δράση του …
Σελίδα 1 από 2