Έναρξη νέων τμημάτων

Έναρξη νέων τμημάτων

Δείτε εδώ τις ημερομηνίες έναρξης νέων τμημάτων Πληροφορικής Αγγλικών Λογιστικής Γραφιστικής AutoCad Ρωσικών Gis  . Για όλα τα μοριοδοτούμενα παρακαλώ κάντε κλίκ ΕΔΩ

Κλείστε θέση!

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017 22:30

Έναρξη νέων τμημάτων

Written by

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ**

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ

10.00 - 12.00    Επίπεδο Standard

16.00 - 18.00    Επίπεδο Proficiency

 

ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ

10:00 - 12:00     Επίπεδο Proficiency

18:00 - 20:00    Επίπεδο Standard

20:00 - 22:00    Επίπεδο Proficiency

 

(Αναμένονται και επιπλέον τμήματα. Μέρες και ώρες προς διαμόρφωση. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

**ΑΓΓΛΙΚΑ**

ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     12:00 - 14:00

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ        20:00 - 22:00 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ)

ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    16:00 - 18:00

(Αναμένονται και επιπλέον τμήματα. Μέρες και ώρες προς διαμόρφωση. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

 

**ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ**

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ    10:00 - 12:00

(Αναμένονται και επιπλέον τμήματα. Μέρες και ώρες προς διαμόρφωση. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

 

**ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ**

(Αναμένονται και επιπλέον τμήματα. Μέρες και ώρες προς διαμόρφωση. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

 

**AUTOCAD 2D & 3D**

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ    17:00 - 19:00  (AUTOCAD 2D)

ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 18:00 - 20:00  (AUTOCAD 3D)

(Αναμένονται και επιπλέον τμήματα. Μέρες και ώρες προς διαμόρφωση. Κλείστε θέση άμεσα.)

**GIS**

(Αναμένονται και επιπλέον τμήματα. Μέρες και ώρες προς διαμόρφωση. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

**ΡΩΣΙΚΑ**

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ

12:00 - 14:00    Επίπεδο Α1

17:00 - 19:00    Επίπεδο Α2

17:00 - 19:00    Επίπεδο B1

 (Αναμένονται και επιπλέον τμήματα. Μέρες και ώρες προς διαμόρφωση. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

Κλείστε θέση άμεσα για τα νέα τμήματα κάνοντας κλικ εδώ.

 

 

 

 

 

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ**

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ

10.00 - 12.00    Επίπεδο Standard

10.00 - 12.00    Επίπεδο Proficiency

16.00 - 18.00    Επίπεδο Proficiency

17.00 - 19.00    Επίπεδο Standard

18.00 - 20.00    Επίπεδο Standard

 

ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ

10:00 - 12:00    Επίπεδο Standard

16:00 - 18:00    Επίπεδο Standard

18:00 - 20:00    Επίπεδο Standard

19:00 - 21:00    Επίπεδο Proficiency

 

(Αναμένονται και επιπλέον τμήματα. Μέρες και ώρες προς διαμόρφωση. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

**ΑΓΓΛΙΚΑ**

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ    10:00 - 12:00

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ    10:00 - 12:00

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ    20:00 - 22:00 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ)

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ    16:00 - 18:00

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ    18:00 - 20:00

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ    18:00 - 20:00

(Αναμένονται και επιπλέον τμήματα. Μέρες και ώρες προς διαμόρφωση. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

 

**ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ**

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ    16:00 – 18:00

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ    10:00 - 12:00

(Αναμένονται και επιπλέον τμήματα. Μέρες και ώρες προς διαμόρφωση. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

 

**ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ**

(Αναμένονται και επιπλέον τμήματα. Μέρες και ώρες προς διαμόρφωση. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

 

**AUTOCAD 2D & 3D**

(Αναμένονται και επιπλέον τμήματα. Μέρες και ώρες προς διαμόρφωση. Κλείστε θέση άμεσα.)

**GIS**

(Αναμένονται και επιπλέον τμήματα. Μέρες και ώρες προς διαμόρφωση. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

**ΡΩΣΙΚΑ**

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ

12:00 - 14:00    Επίπεδο Α1

17:00 - 19:00    Επίπεδο Α2

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

16:00 - 18:00    Επίπεδο Α1

18:00 - 20:00    Επίπεδο Β1

 (Αναμένονται και επιπλέον τμήματα. Μέρες και ώρες προς διαμόρφωση. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

Κλείστε θέση άμεσα για τα νέα τμήματα κάνοντας κλικ εδώ.

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

 

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ**

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ

10:00 – 12:00 Επίπεδο Proficiency 

18:00 – 20:000 Επίπεδο Standard

 

ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ

10:00 – 12:00 Επίπεδο Standard

16:00 - 18:00 Επίπεδο Proficiency

18:00 - 20:00  Επίπεδο Standard

 

(Αναμένονται και επιπλέον τμήματα. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

**ΑΓΓΛΙΚΑ**

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ   10:00 – 12:00

ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ       16:00 – 18:00 

(Αναμένονται και επιπλέον τμήματα. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

 

**ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ**

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ    12:00 – 14:00

 

 

**ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ**

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ  18:00 – 20:00

 

 

**AUTOCAD 2D & 3D**

ΤΡΙΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     19:00 – 20:30 Autocad 2D

(Αναμένονται προσεχώς νέα  τμήματα. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

 

**GIS**

(Αναμένονται προσεχώς νέα  τμήματα. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

 

**ΡΩΣΙΚΑ**

(Αναμένονται προσεχώς νέα  τμήματα. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

 

 

Κλείστε θέση άμεσα για τα νέα τμήματα κάνοντας κλικ εδώ.

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

 

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ**

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ

10:00 – 12:00 Επίπεδο Proficiency

10:00 - 12:00 Επίπεδο Standard 

17:00 – 19:00 Επίπεδο Standard

18:00 – 20:000 Επίπεδο Standard

 

ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ

10:00 – 12:00 Επίπεδο Standard

18:00 - 20:00  Επίπεδο Standard

19:00 – 21:00 Επίπεδο Proficiency

 

(Αναμένονται και επιπλέον τμήματα. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

**ΑΓΓΛΙΚΑ**

ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ       10:00 – 12:00

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ  20:00 – 22:00 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ)

ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ       18:00 - 20:00 

(Αναμένονται και επιπλέον τμήματα. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

 

**ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ**

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ    10:00 – 12:00

 

 

**ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ**

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ  19:00 – 21:00

 

 

**AUTOCAD 2D & 3D**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     17:00 – 18:30 Autocad 2D

ΠΕΜΠΤΗ  - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  19:30 - 21:00 Autocad 3D

(Αναμένονται προσεχώς νέα  τμήματα. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

 

**GIS**

(Αναμένονται προσεχώς νέα  τμήματα. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

 

**ΡΩΣΙΚΑ**

(Αναμένονται προσεχώς νέα  τμήματα. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

 

 

Κλείστε θέση άμεσα για τα νέα τμήματα κάνοντας κλικ εδώ.

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

 

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ**

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ

10:00 – 12:00 Επίπεδο Proficiency

16:00 – 18:00 Επίπεδο Standard

18:00 – 20:00 Επίπεδο Proficiency

 

ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ

10:00 – 12:00 Επίπεδο Standard

16:00 – 18:00 Επίπεδο Proficiency

18:00 – 20:00 Επίπεδο Standard

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00 – 19:30 Επίπεδο Standard (ΠΑΙΔΙΚΟ)

(Αναμένονται και επιπλέον τμήματα. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

**ΑΓΓΛΙΚΑ**

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ  10:00 – 12:00

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ  17:00 – 19:00

ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ       16:00 – 18:00

(Αναμένονται και επιπλέον τμήματα. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

 

**ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ**

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ      16:00 – 18:00

ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12:00 - 14:00

 

 

**ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ**

ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ 18:00 – 20:00

 

 

**AUTOCAD 2D & 3D**

(Αναμένονται προσεχώς νέα  τμήματα. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

 

**GIS**

(Αναμένονται προσεχώς νέα  τμήματα. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

 

**ΡΩΣΙΚΑ**

(Αναμένονται προσεχώς νέα  τμήματα. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

 

 

Κλείστε θέση άμεσα για τα νέα τμήματα κάνοντας κλικ εδώ.