Μεταπτυχιακά προγράμματα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εξ αποστάσεως στην Εκπαιδευτική Διοίκηση (MΕA) ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ…
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εξ αποστάσεως στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Ανθρώπινη Ανάπτυξη και…
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εξ αποστάσεως στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (ΔΥΥ) ΣΚΟΠΟΣ…
Objective of the MBA Distance Learning Programme ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ…
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εξ αποστάσεως στη Γενική Διοίκηση ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ…