Στοχεύουμε το υψηλότερο επίπεδο στη εκπαίδευση έτσι ώστε ο σπουδαστής να έχει την δυνατότητα αυτά που μαθαίνει να τα κάνει πραγματικά κτήμα του. Αποτέλεσμα αυτού όλοι οι σπουδαστές να καλύπτουν 100% τις ανάγκες του Ελληνικού δημοσίου αλλά και να βρίσκονται πάντα ένα βήμα μπροστά για κάλυψη θέσεων στον ιδιωτικό τομέα..


 

Τμήματα

Οργανωμένα μαθήματα με καθηγητή σε τμήμα. Παιδικά, Εφήβων, Ενηλίκων. Συνεχής έναρξη νέων τμημάτων όλο το έτος: Πληροφορικής, Αγγλικών, Ρωσικών, Λογιστικής, Γραφιστικής, Autocad, Gis, Security, Μοριοδοτούμενων επιμορφωτικών σεμιναρίων εκπαιδευτικών, voucher ανέργων όλων των ηλικιών.

Ειδικευμένη πλατφότμα τηλεκατάρτισης

Πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης της σχολής για στήριξη και στο σπίτι ή για την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων σπουδών συνολικά εξ΄αποστάσεως. (Ασκήσεις, βιβλία, σημειώσεις, αρχεία ασκήσεων επικοινωνία με διδάσκοντες αλλά και διδασκόμενους). Η πλατφόρμα τηλεκατάρτισης αναπτύχθυκε εξ ολοκλήρου απο το κέντρο δια βίου μάθησης Easy Education και είναι βασισμένη στο moodle, ένα απο τα πληρέστερα συστήματα LMS στα πρότυπα πολλών Ελληνικών αλλά και ξένων Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αναγνώριση απο τον ΕΟΠΠΕΠ

Φέρουμε δύο κέντρα δία βίου μάθησης στη Βέροια, Πρωτεύουσα του Ν. Ημαθίας 130τμ και 140 τμ αντίστοιχα, πληρώντας όλες τις προδιαγραφές, χωροταξικές, υλικοτεχνικού εξοπλισμού και προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ, που θέτει ο ΕΟΠΠΕΠ και το ευρωπαικό πλαίσιο για τη δια βίου μάθηση. Κωδικός πιστοποίησης 6603

Υποστήριξη

Η σχολή λειτουργεί καθημερινά απο τις 10:00 πμ έως τις 21:00 μμ. Καθημερινή γραμματειακή υποστήριξη απο τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Λειτουργούμε τρείς διαφορετικούς τομείς εκπαίδευσης πρός μεγιστοποίηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

1. Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών

2. Ξένων γλωσσών

3.Τμήμα ΚΕΚ

Εξάσκηση

Εγκατεστημένες ασκήσεις εξάσκησης στους υπολογιστές της σχολής. Πάντα κάποιος εκπαιδευτικός βρίσκεται στους χώρους των κέντρων μας προς επίλυση αποριών και εκτός του ωραρίου των μαθημάτων σας. 60 θέσεις εργασίας με υπολογιστή και αίθουσα 20 ατόμων θεωρητικής εκπαίδευσης.

Επιδοτούμενα ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα κατάρτισης και τμήμα ΚΕΚ

Για ειδκές κοινωνικές κατηγορίες, όπως ανέργων, πολυτέκνων, τριτέκνων, δημοσίων υπαλλήλων στο κέντρο μας υλοποιούνται προγράμματα ΔΩΡΕΑΝ κατάρτισης πληροφορικής, Αγγλικών, Λογιστικής, Γραφιστικής κ.α.

Επίσης δημιουργήσαμε και το τμήμα ΚΕΚ της Easy Education υλοποιόντας προγράμματα ανέργων, voucher όλων των ηλικιών, security, αλλά και περισσότερα απο 30 Μοριοδοτούμενα επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών και άλλων κοικωνικών κατηγοριών.