Ποια πιστοποίηση μπορώ να αποκτήσω;

 About TIE

Η πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για οποιονδήποτε σύγχρονο και ενεργό πολίτη, καθώς η ανάγκη ενίσχυσης των γνώσεων της για τη μαθητική, τη φοιτητική και τη επαγγελματική ζωή είναι απαραίτητη.

Η πιστοποίηση TIE , αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, εξετάζεται στο προφορικό και γραπτό κομμάτι βάσει ενός λογοτεχνικού βιβλίου της αρεσκείας σας και επίκαιρων άρθρων .