Τι θα λάβω με το τέλος του προγράμματος;

 diploma

Παροχές μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος :

1.Πρόσβαση σε ειδικευμένη πλατφόρμα τηλεκατάρτισης σε πρότυπα ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων για 2 μήνες

2.Παροχή  διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού 60 ωρών

3.Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής γλώσσας (απαιτητό σύμφωνα με ΑΣΕΠ), μετά την επιτυχή συμμετοχή του υποψήφιου στις εξετάσεις πιστοποίησης.

4.Eντελώς ΔΩΡΕΑΝ μοριοδοτούμενου επιμορφωτικού σεμιναρίου 100 ωρών στην "Οργάνωση και τον Σχεδιασμό Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους".

Τα επίσημα έγγραφα αποστέλλονται σε προσωπικό φάκελο στη διεύθυνση κατοικίας που δηλώνει ο υποψήφιος κατά την εγγραφή του.  

Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής.