Τι παρέχει το πρόγραμμα "Πιστοποίηση Αγγλικών εξ αποστάσεως"

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση στην Αγγλική γλώσσα καθώς και τον απόλυτο συντονισμό για τις εξετάσεις. Θα σας ανακοινωθεί η μέρα, η ώρα και ο τρόπος των εξ αποστάσεως εξετάσεων χωρίς να χρειαστεί εσείς να κάνετε ο,τιδήποτε άλλο.

Με την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα κατάρτισης παρέχονται:

  • Ένταξη σε οργανωμένο τμήμα με συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης και λήξης.
  • Προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στον καθένα εκπαιδευόμενο με δυνατότητα εισόδου και χρήση της ειδικευμένης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης.
  • Αρχείο οργανωμένου υλικού προσομοίωσης των εξετάσεων για εξάσκηση και προετοιμασία των υποψήφιων για την επιτυχία τους στις εξετάσεις.
  • Επιπρόσθετο έντυπο βιβλίο περί μελέτης και ολοκληρωμένης εικόνας εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας.
  • Πλήρης υποστήριξη από εκπαιδευτικό 24 ώρες/24ωρο.
  • Καθημερινή τηλεφωνική υποστήριξη για οποιαδήποτε απορία.
  • Οργανωμένα μαθήματα παρουσίασης του συνόλου των εργαλείων της εξεταστέας ύλης.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της μεικτής εκπαιδευτικής διαδικασίας (40 ώρες σύγχρονης &40 ώρες ασύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας). 

Η διδασκαλία έγκειται σε μία σειρά οργανωμένων μαθημάτων από ειδικευμένους εκπαιδευτικούς με δεκαετή εμπειρία και ο καταρτιζόμενος έχει τη δυνατότητα να τα παρακολουθεί στο δικό του χώρο όποτε εξυπηρετείται χρονικά. Επιπροσθέτως ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τη διδασκαλία της αίθουσας ζωντανά από τον χώρο του. 

Η αξιολόγησή του έγκειται από την διαδικασία εξ αποστάσεως εξέτασης.

Αναλυτικά: Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του εκπαιδευόμενου.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης της ζωντανής διδασκαλίας του μαθήματος (σύγχρονη παρακολούθηση). 

Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό αναρτάται στην πλατφόρμα σταδιακά και βρίσκεται σε ψηφιακή μορφή αλλά και επιπρόσθετο έντυπο υλικό το οποίο αποστέλλεται στο κοντινότερο κατάστημα μεταφορικής εταιρίας της οικείας σας.

Η μελέτη και η εξάσκηση των συμμετεχόντων βασίζεται στην ασύγχρονη, αυτόνομη και ανεξάρτητη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού και στην εκπόνηση των απαιτούμενων εργασιών με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών κατά την διάρκεια του μαθήματος αλλά και μέσω της πλατφόρμας. Με την διαδραστικότητα θα επέλθει  το καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα.

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης δίνει στους επιμορφούμενους την δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας τόσο με τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος όσο και με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες του ίδιου τμήματος.