Που και πως θα διεξαχθουν οι εξετασεις πιστοποιησης;

Δυνατότητα εξετάσεων και  πιστοποίησης ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ !!!!

 

Η διαδικασία, ο συντονισμός και η ολοκληρωμένη συμμετοχή σας σε επίσημες εξετάσεις απόκτησης του απαιτητού πιστοποιητικού Αγγλικής Γλώσσας θα γίνει για λογαριασμό σας από μέρους μας. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ακριβής χρόνος των εξετάσεων θα ανακοινωθούν κατά περίπτωση στους εκπαιδευόμενους που δηλώνουν συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης. Εξετάσεις Αγγλικών δύνανται να οργανωθούν και να διεξαχθούν από το σπίτι σας.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Κόστος προγράμματος εκπαίδευσης 290€ ( περιλαμβάνει το παράβολο εξέτασης , την παρακολούθηση του μαθήματος της αιθούσης εξ αποστάσεως, το έντυπο άλλα και επιπρόσθετο σε ηλεκτρονική μορφή εκπαιδευτικό υλικό , το κόστος έκδοσης της πιστοποίησης και η αποστολή της στον τόπο κατοικία του καταρτιζομένου).

Αναλυτικά :

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 290€ και καταβάλλεται σταδιακά.

το ποσό δίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις για την ένταξη στο τμήμα , την πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης και το εκπαιδευτικό υλικό. 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1) Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής.

2) Ακολουθήστε τα βήματα ολοκλήρωσης της εγγραφής, όπως αυτά θα αναγράφονται στο απαντητικό email, που θα σας αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνετε κατά την εγγραφή σας, αμέσως μετά την υποβολή της φόρμας σας.

*Απαραίτητη η ύπαρξη βασικών γνώσεων της Αγγλικής γλώσσας καθώς και χρήσης Η/Υ