Τι θα λάβω μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος;

Με την επιτυχή έκβαση του e-learning προγράμματος λαμβάνετε μοριοδοτούμενη βεβαίωση καθώς και την πιστοποίηση Πληροφορικής με την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων.

Παροχές μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος

  1. Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ επιπέδου Standard ή Proficiency (απαιτητό σύμφωνα με ΑΣΕΠ), μετά την επιτυχή συμμετοχή του υποψήφιου στις εξετάσεις πιστοποίησης.
  2. Μοριοδοτούμενη Βεβαίωση Επιμόρφωσης, με τίτλο «Πρόγραμμα επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» που μοριοδοτεί στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.
  3. Παρακολούθηση εντελώς ΔΩΡΕΑΝ μοριοδοτούμενου επιμορφωτικού σεμιναρίου 100 ωρών στην "Οργάνωση και τον Σχεδιασμό Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους".

Δείτε εδώ αναλυτικά που μοριοδοτούν η βεβαίωση επιμόρφωσης και η πιστοποίηση.  

Τα επίσημα έγγραφα αποστέλλονται σε προσωπικό φάκελο στη διεύθυνση κατοικίας που δηλώνει ο υποψήφιος κατά την εγγραφή του.  

Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής.


button1button2button3button4