Κοινωνική Χρηματοοικονομική

Οι εξελίξεις στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι έχουν μεταβάλλει ριζικά την πραγματικότητα που βιώνουν και αντιμετωπίζουν άνθρωποι και επιχειρήσεις. Η βαθιά οικονομική κρίση, η διεύρυνση αλλά και ο επαναπροσδιορισμός των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, το μεταναστευτικό πρόβλημα που αποδιοργανώνει τις κοινωνικές δομές σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και η υπερθέρμανση του πλανήτη με τα συνοδά περιβαλλοντικά προβλήματα δεν αφήνουν κανέναν πολίτη ανεπηρέαστο ούτε αδιάφορο. Ως εκ τούτου γεννιέται η ανάγκη αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. Παράλληλα δημιουργείται έτσι και ένα νέο πεδίο δεξιοτήτων το οποίο θα αξιοποιείται από εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και θα είναι απαιτητό από τα στελέχη τους.  

 

Οι επιχειρήσεις, αντιλαμβανόμενες πως η εταιρική κοινωνική δράση αποτελεί αδήριτη επιταγή του σύγχρονου «επιχειρείν», αναζητούν πηγές χρηματοδότησης και στήριξης, ώστε να την αναπτύξουν. Ταυτόχρονα, οι Μ.Κ.Ο. , που δραστηριοποιούνται έντονα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, αναζητούν νέα πλαίσια συνεργασίας αλλά και έμψυχο δυναμικό με βαθιά κατανόηση των δυνατοτήτων της κοινωνικής χρηματοοικονομικής. Οι εργαζόμενοι λοιπόν ή οι υποψήφιοι εργαζόμενοι όπως και τα στελέχη των επιχειρήσεων ή των οργανισμών θα αποκτήσουν ισχυρό πλεονέκτημα μέσα από τη γνώση των διαδικασιών ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας αλλά και επιχειρηματικότητας.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Easy Education, αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπ. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (κωδ. Αδείας 192044348) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του, προσφέρουν τα ετήσια επιμορφωτικά προγράμματα Μεικτής Εκπαίδευσης με θέμα: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ με έναρξη μαθημάτων τον Δεκέμβριο του 2019 και λήξη τον Σεπτέμβριο του 2020.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • δημόσιους υπαλλήλους που εργάζονται σε υπηρεσίες σχετικές με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία
 • σε εργαζόμενους τραπεζών
 • σε εργαζόμενους σε οργανισμούς της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Συγκεκριμένα, το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους σε:

 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,
 • Σωματεία,
 • Φιλανθρωπικά Ιδρύματα,
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις,
 • Συνεταιρισμούς,
 • τράπεζες
 • δημόσιες υπηρεσίες.

Μέσα από την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν τους νέους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, σε μια εποχή όπου το ζητούμενο από την οικονομία και την επιχείρηση δεν είναι μόνο το κέρδος αλλά και ο θετικός αντίκτυπος στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, τις κυριότερες μορφές κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τους σημαντικότερους μηχανισμούς χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των φιλανθρωπικών οργανισμών, των σωματείων και των συνεταιρισμών. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τη δομή και λειτουργία μηχανισμών διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου που συνεκτιμούν τη βιώσιμη ανάπτυξη όπως είναι η ηθική τραπεζική και οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις.

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική οικονομία, κοινωνική χρηματοδότηση, χρήματοπιστωτικό σύστημα

Έναρξη νέου τμήματος  30 Μαρτίου 2020

Δηλώστε συμμετοχή κάνοντας κλικ εδώ.

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Γνωρίζει τις βασικές αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης
 2. Γνωρίζει τους κυριότερους θεσμούς της κοινωνικής οικονομίας.
 3. Γνωρίζει τις βασικές αρχές της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Γνωρίζει τους σημαντικότερους θεσμούς κοινωνικής χρηματοδότησης

Ταυτόχρονα το σεμινάριο, όντας δημοσίου φορέα, αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία και το περιεχόμενο προκηρύξεων.

Περίοδος αιτήσεων έως  27/3/2020

Έναρξη επόμενου τμήματος 30/3/2020

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν ένα ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ σεμινάριο, διάρκειας 100 ωρών, αξίας 175€, με τίτλο: «Οργάνωση & Σχεδιασμός διδασκαλίας σε ανήλικους και ενήλικους εκπαιδευομένους»

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο (help desk 10:00πμ - 16:00μμ): 210 3003913 | Fax: 210 3005043

E-mail: info@diaviou-mathisi.gr | Web site: www.diaviou-mathisi.gr

 

 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Easy-Education, αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), με αριθμό αδειοδότησης 192044348, εξασφαλίζει τη σίγουρη αναγνώριση και τη μέγιστη μοριοδότηση στους εκπαιδευόμενούς της.

Read more

Διάρκεια 400 ώρες, 3 μήνες

Read more

Διάρκεια 400 ώρες, 3 μήνες

Διάρκεια 400 ώρες, 3 μήνες

Read more

Διάρκεια 400 ώρες, 3 μήνες

Read more

Διάρκεια 400 ώρες, 3 μήνες

Read more

Εξ αποστάσεως επιμόρφωση 150 ωρών που οδηγεί απευθείας στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. Κλείστε τώρα μία θέση στο νέο τμήμα.

Πληροφορίες: 210 3003913 (help desk 10:00πμ - 16:00μμ)

Read more

Εξ αποστάσεως ετήσιο μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα 600 ωρών προς επιμόρφωση και μοριοδότηση. Το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, προσμετράται με μόρια σε κρίσεις & αξιολογήσεις διευθυντών και υποδιευθυντών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, και όχι μόνο. 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. Κλείστε τώρα μία θέση στο νέο τμήμα.

Πληροφορίες: 210 3003913 (help desk 10:00πμ - 16:00μμ)

Read more
Διάρκεια 400 ώρες, 3 μήνες
 
Read more

Διάρκεια 100 ώρες, 1 μήνας 

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

(Σεμινάριο που προσφέρεται δωρεάν σε σπουδαστές που μας έχουν επιλέξει για την επιμόρφωση τους για 1 ή παραπάνω εξ αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια)

Read more

Αποκτήστε γνώσεις στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών και πιστοποιήστε τις με το απαιτητό πιστοποιητικό από ελληνικό δημόσιο και ΑΣΕΠ, αφιερώνοντας μόνο ελάχιστο από τον προσωπικό σας χρόνο! Εμείς, σας δίνουμε τη δυνατότητα να καταρτιστείτε σε ένα σύγχρονο περιβάλλον τηλεκατάρτισης, εντάσσοντάς σας σε πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και αναλαμβάνοντας οτιδήποτε αφορά τις εξετάσεις σας!

Read more