Διασφάλιση της ποιότητας στην Εκπαίδευση

Διάρκεια 400 ώρες, 3 μήνες

Διάρκεια 800 ώρες, 6 μήνες

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Easy-Education, αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), με αριθμό αδειοδότησης 192044348, διοργανώνει:

Εξ αποστάσεως σεμινάρια διάρκειας 400 ή και 800 ωρών, επιμόρφωσης σε θέματα διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση, τόσο σε σχολικές μονάδες και πανεπιστημιακά τμήματα, όσο και στο διαρκώς αναπτυσσόμενο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναβαθμίσει τις γνώσεις τους σε θέματα της ανάπτυξης των βασικών θεωρητικών αλλά και μεθοδολογικών προσεγγίσεων ως προς την επίτευξη της ποιότητας στην εκπαίδευση όσο και τη διασφάλισή της. Επιπλέον, θα μελετήσουν την εφαρμογή της μεθοδολογίας αξιολόγησης τόσο στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων με άξονα την επίτευξη της καλύτερης δυνατής ποιότητας στην εκπαίδευση.  

Κατηγορίες στις οποίες απευθύνεται το σεμινάριο:

-σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση

-σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για την ανάληψη θέσης Στελέχους (υπευθύνου εκπαίδευσης αλλά και επικεφαλής υπευθύνων εκπαίδευσης) στα ΚΔΒΜ, εφόσον προαπαιτείται και χορηγεί μοριοδότηση.

-σε εκπαιδευτές ή υποψήφιους εκπαιδευτές σε δομές Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

-σε παιδαγωγούς, συμβούλους σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

-σε φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε δομές εκπαίδευσης.

-σε εργαζόμενους σε πανεπιστήμια, Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Το πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο εξ αποστάσεως κατάρτισης, η οποία περιλαμβάνει:

Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού που αφορά τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση.

Εκπόνηση εργασιών, σε πεδία σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος.

Στόχος προγράμματος:

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της Αξιολόγησης και της Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση, μέσα από έγκυρες και σύγχρονες επιστημονικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Ειδικότερα, επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου και η καλλιέργεια μιας «κουλτούρας αξιολόγησης» αλλά και επιδίωξης της διασφάλισης της μέγιστης δυνατής ποιότητας στην εκπαίδευση μεταξύ ενηλίκων πτυχιούχων, οι οποίοι πρόκειται να εργαστούν, εργάζονται ήδη ή ενδιαφέρονται για το χώρο της εκπαίδευσης. 

Γιατί να το παρακολουθήσω:

  • 1. Το σεμινάριο μοριοδοτείται σύμφωνα  με τα  «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής Υπευθύνων Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης της πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης(Κ.Δ.Β.Μ.)» στα πλαίσια Προγραμματικών Συμβάσεων.
  • 2. Το σεμινάριο εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ).

Επιπλέον, η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα αναμένεται:

  1. Να έχουν αποκτήσει γνώση της έννοιας της ποιότητας στην εκπαίδευση και των μεθόδων εξασφάλισής της.
  2. Να οργανώνουν και να αξιολογούν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
  3. Να είναι σε θέση να επιλέγουν να διαχειρίζονται και να αξιολογούν το ανθρώπινο δυναμικό σε μονάδες εκπαίδευσης.
  4. Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τους βασικούς δείκτες αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και την αποδοτικότητα της εφαρμογής της αξιολόγησης σε μια εκπαιδευτική μονάδα.
  5. Να έχουν αποκτήσει αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, επικυρωμένα με βεβαίωση παρακολούθησης.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

Ενότητα 1:"Ποιότητα στην εκπαίδευση”-Ιστορική Προσέγγιση

Ενότητα 2:Η έννοια της «ποιότητας» στη διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών

Ενότητα 3: Ποιότητα και Εκπαίδευση

Ενότητα 4: Διασφάλιση Ποιότητας στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Ενότητα 5: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Ενότητα 6: Εισαγωγή στην Αξιολόγηση

Ενότητα 7: Θεωρητικό Πλαίσιο της Αξιολόγησης και η Μεθοδολογία της Αξιολόγησης

Ενότητα 8: Δείκτες Αξιολόγησης

Ενότητα 9: Μεθοδολογία Αξιολόγησης : Αξιολόγηση στη Σχολική Μονάδα και ο ρόλος των Διευθυντών στην αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου

Ενότητα 10: Μεθοδολογία Αξιολόγησης: Εκπαιδευτικό Υλικό και Λογισμικό

Ενότητα 11:  Μεθοδολογία Αξιολόγησης : Αξιολόγηση Πανεπιστημιακού Τμήματος

Ενότητα 12: Η αξιολόγηση στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων

 Μάθετε για την εκπτωτική πολτική επιβράβευσης των μαθητών μας, εδώ.  

Τρόποι Εγγραφής

Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής

 

Διαφάνεια1

Διαφάνεια222222

Διαφάνεια3333

Διαφάνεια4444

facebookΚάντε Like στη σελίδα μας στο Facebook!  

Easy Education. Εδώ η εκπαίδευση δίνει λύσεις!

Tel. 23111 10186 (Δευ-Παρ 10.00-17.00)