Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων-Συντονισμός & Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων

Διάρκεια 400 ώρες, 3 μήνες

Διάρκεια 800 ώρες, 6 μήνες

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Easy-Education, αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), με αριθμό αδειοδότησης 192044348, διοργανώνει:

Εξ αποστάσεως σεμινάρια διάρκειας 400 ή και 800 ωρών, επιμόρφωσης σε θέματα σχεδιασμού και οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων-συντονισμού υλοποίησης εκπαιδευτικής διαδικασίας και αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναβαθμίσει τις γνώσεις τους σε θέματα που σχετίζονται τόσο με τις βασικές αρχές που διέπουν το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, όσο και τη σημασία αλλά και τον τόπο σχεδιασμού, οργάνωσης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Κατηγορίες στις οποίες απευθύνεται το σεμινάριο:

-σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση

-σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για την ανάληψη θέσης Στελέχους (υπευθύνου εκπαίδευσης αλλά και επικεφαλής υπευθύνων εκπαίδευσης) στα ΚΔΒΜ, εφόσον προαπαιτείται και χορηγεί μοριοδότηση.

-σε εκπαιδευτές ή υποψήφιους εκπαιδευτές σε δομές Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

-σε παιδαγωγούς, συμβούλους σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

-σε φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε δομές εκπαίδευσης.

-σε εργαζόμενους σε πανεπιστήμια, Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι περιζήτητο από την εργοδοσία (Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), αξιολογείται στις κρίσεις επιλογής προσωπικού και Στελεχών επιχειρήσεων και Οργανισμών και θεωρείται ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για κάποιον που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθησή του.

Ειδικότερα, αφορά:

 • •Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγους
 • •Επαγγελματίες Υγείας
 • •Στελέχη (και υποψήφια Στελέχη) Επιχειρήσεων (Διευθυντές, Προϊσταμένων Τμημάτων, Υπεύθυνους Τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού),
 • •Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Εκπαίδευσης
 • •Όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας στις Δομές Δια Βίου Μάθησης (Δ.ΙΕΚ, Δ.ΣΕΚ, ΕΠΑΣ, ΚΔΒΜ, Σχολές Γονέων, ΣΔΕ)
 • •Στελέχη Δημόσιων Οργανισμών και Υπαλλήλους που ενδιαφέρονται για τον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης του Οργανισμού τους,
 • •Γονείς
 • •Φοιτητές, Παιδαγωγικών/ Καθηγητικών Σχολών και Κοινωνικών Επιστημών

Γιατί να το παρακολουθήσω:

 • •  Το σεμινάριο μοριοδοτείται σύμφωνα με τα «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής Υπευθύνων Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης της πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης(Κ.Δ.Β.Μ.)» στα πλαίσια Προγραμματικών Συμβάσεων.
 • •  Το σεμινάριο εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ).

Επιπλέον, η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα αναμένεται:

 1. Να έχουν αποκτήσει γνώση των βασικών αρχών και θεωριών που διέπουν το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 2. Να αναπτύξουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές και να αξιοποιήσουν τα μέσα τα οποία προωθούν την ενεργητική συμμετοχή των ενήλικων εκπαιδευομένων.
 3. Να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται την αξία του σχεδιασμού αλλά και της αξιολόγησης στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.
 4. Να έχουν την ικανότητα να διερευνούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων, αλλά και να προγραμματίζουν τη διδασκαλία τους με συγκεκριμένο σκοπό και στόχους που θα ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες.
 5. Να έχουν αποκτήσει εξοικείωση με την ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς και τις μεθόδους αξιολόγησης που εφαρμόζονται σε αυτού του είδους την εκπαίδευση.

Στόχος προγράμματος:

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές για να είναι σε θέση να σχεδιάσουν αλλά και να οργανώσουν εκπαιδευτικά προγράμματα σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων. Επίσης, στόχος του σεμιναρίου είναι να παρέχει το κατάλληλο  επιστημονικό υπόβαθρο ως προς την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων,  εκπαιδευτικών τεχνικών, μέσων και  μεθόδων που θα αξιοποιηθούν στην εκπόνηση αλλά και τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Τέλος, εξασφαλίζει πληρέστατη κατάρτιση αναφορικά με μεθόδους αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σε κάθε τομέα που αφορά την εκπαίδευση.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων

Ενότητα 2: Παιδαγωγικές αρχές & θεωρίες μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων

Ενότητα 3: Η ομάδα και η δυναμική της στην εκπαίδευση ενηλίκων

Ενότητα 4: Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων – αναγνώριση και πιστοποίηση στην εκπαίδευση ενηλίκων

Ενότητα 5: Εκπαιδευτικές τεχνικές και μέθοδοι στην εκπαίδευση ενηλίκων

Ενότητα 6: Η σημασία του σχεδιασμού και της αξιολόγησης στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

Ενότητα 7: Οργάνωση και σχεδιασμός προγράμματος εκπαίδευσης (διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών, διατύπωση σκοπού και στόχων, διαμόρφωση περιεχομένου και προγραμματισμός διδασκαλίας)

Ενότητα 8: Η μέθοδος των ερευνητικών σχεδίων εργασίας (project) στην εκπαίδευση ενηλίκων

Ενότητα 9: Η μικροδιδασκαλία ως μέθοδος εκπαίδευσης ενηλίκων

Ενότητα 10: Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στην εκπαίδευση ενηλίκων

Ενότητα 11: Η αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου

Ενότητα 12: Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού

Ενότητα 13: Η αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Ενότητα 14: Εκπαιδευτική ηγεσία και ο ρόλος των Διευθυντών στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Ενότητα 15: Αποτελεσματικότητα-αποδοτικότητα

Ενότητα 16: Αξιολόγηση και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Σχολικών Μονάδων

Ενότητα 17: Η ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 Μάθετε για την εκπτωτική πολτική επιβράβευσης των μαθητών μας, εδώ.  

Τρόποι Εγγραφής

Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής

 

Διαφάνεια1

Διαφάνεια222222

Διαφάνεια3333

Διαφάνεια4444

facebookΚάντε Like στη σελίδα μας στο Facebook!  

Easy Education. Εδώ η εκπαίδευση δίνει λύσεις!

Tel. 23111 10186 (Δευ-Παρ 10.00-17.00)