Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Διάρκεια 400 ώρες, 3 μήνες

Διάρκεια 800 ώρες, 6 μήνες

 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Easy-Education, αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), με αριθμό αδειοδότησης 192044348, διοργανώνει:

Σεμινάρια διάρκειας 400 ή και 800 ωρών, επιμόρφωσης στον κλάδο της Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων, με σκοπό παρέχει γνώσεις και δεξιότητες στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων, τη διασύνδεση των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών με τους κοινωνικούς θεσμούς, την οικονομική διαχείριση και τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στους εν λόγω οργανισμούς.

Το σεμινάριο απευθύνεται:

σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.

σε εκπαιδευτικούς.

σε σχολικούς συμβούλους & υποψήφιους σχολικούς συμβούλους.

σε ενεργά στελέχη της εκπαίδευσης.

σε άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν στο χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης.

σε οικονομολόγους και αποφοίτους διοίκησης επιχειρήσεων που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας.

σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.

σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ, ΣΔΕ).

Γιατί να το παρακολουθήσω:

Το πρόγραμμα μοριοδοτεί με τον αντίστοιχο αριθμό μορίων οπουδήποτε προσμετρώνται τέτοιου τύπου επιμορφώσεις. 

Επιπλέον, η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα αναμένεται:

1. Να έχουν αποκτήσει γνώσεις στη διοίκηση και οργάνωση των εκπαιδευτικών μονάδων.

2. Να προγραμματίζουν και λαμβάνουν σωστές και αποτελεσματικές αποφάσεις σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης των εκπαιδευτικών μονάδων.

3. Να οργανώνουν αποτελεσματικά μια σχολική μονάδα και να συμβάλλουν στη δημιουργία κατάλληλου σχολικού κλίματος.

4. Να αξιολογούν αποτελεσματικά τη διδασκαλία και το προσωπικό.

5. Να έχουν αποκτήσει αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, επικυρωμένα με βεβαίωση παρακολούθησης.

Το πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, η οποία περιλαμβάνει:

1. Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού

2. Εκπόνηση εργασιών, σε πεδία σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

 1η-Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης

  2η-Εκπαιδευτική Πολιτική

  3η-Αποκέντρωση-Αποσυγκέντρωση-Εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική και περιθώρια αυτονομίας της σχολικής μονάδας

  4η-Διευθυντής, κουλτούρα διδασκόντων και σχολικό κλίμα

  5η-Ο ρόλος του Διευθυντή, η κουλτούρα σχολικής μονάδας και η αποτελεσματική λειτουργία της

  6η-Το πολυσύνθετο έργο του Διευθυντή σχολικής μονάδας

  7η-Ο ρόλος των Διευθυντών στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

  8η-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

  9η-Διοίκηση Σχολικών μονάδων και Νέες Τεχνολογίες

  10η-Εκπαιδευτικός σχεδιασμός_παραδείγματα σχεδίων δράσης

  11η-Βελτίωση του πλαισίου της Οργάνωσης και Διοίκησης των Σχολικών Μονάδων

  12η-Σύγχρονες τάσεις στην εκπαιδευτική Διοίκηση των ανεπτυγμένων χωρών

  13η-Η απουσία των γυναικών εκπαιδευτικών από την Εκπαιδευτική Διοίκηση

  14η-Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως παράμετρος του στρατηγικού και λειτουργικού προγραμματισμού

  15η-Εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαιδευτική μονάδα και απόψεις Διευθυντών

  16-Διοικηση Ολικής Ποιότητας Σχολικών Μονάδων

 Μάθετε για την εκπτωτική πολτική επιβράβευσης των μαθητών μας, εδώ.

 

Τρόποι Εγγραφής

Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής

 

Διαφάνεια1

Διαφάνεια222222

Διαφάνεια3333

Διαφάνεια4444

facebookΚάντε Like στη σελίδα μας στο Facebook!  

Easy Education. Εδώ η εκπαίδευση δίνει λύσεις!

Tel. 23111 10186 (Δευ-Παρ 10.00-17.00)