Ενάρξεις νέων τμημάτων

LOGO WHITE ME KDVM ME NEO MPLE

 

 

 

 

 

Ωράριο νέων τμημάτων πληροφορικής, αγγλικών, ξένων γλωσσών και 

ειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών!

Απόκτησε τις ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ δεξιότητες όλων. Πιστοποίησε τις γνώσεις σου στη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΑΓΓΛΙΚΑ με πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο, ΑΣΕΠ, αναγνωρισμένα στο εξωτερικό αλλά & κατάλληλα για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών με ισχύ δια βίου. Έπειτα, διαφοροποίησε την θέση σου στην αγορά εργασίας, επιλέγοντας επιπλέον επιμορφώσεις σε Ειδικευμένα προγράμματα σπουδών καθώς και σε Ξένες γλώσσες.

Τμήματα Εφηβικά - Ενηλίκων. Διεκδίκησε θέσεις εργασίας, στήριξε τον μαθητικό ή φοιτητικό σου βίο. Συντήρησε την ήδη υπάρχουσα εργασία αποκτώντας πιστοποιημένες γνώσεις υψηλού επιπέδου αναπτύσσοντας την παραγωγικότητά σου.

 

 ΤΜΗΜΑΤΑ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ**

 

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ

10:00- 12:00   Επίπεδο standard

17:00 -19:00 Επίπεδο  Standard

 

ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ

10:00- 12:00   Επίπεδο Proficiency

18:00-20:00   Επίπεδο Proficiency

19:00 - 21:00   Επίπεδο Standard

**ΑΓΓΛΙΚΑ** 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00 - 12:00 ΑΡΧΑΡΙΟΙ

ΤΡΙΤΗ  - ΠΕΜΠΤΗ  19:00-21:00 LOWER

 ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ  10:00-12:00 PROFICIENCY 

 

**ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ**

21/09/2020

 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00 - 12:00

22/09/2020

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 17:00-19:00

 

 **ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ**

21/09/2020

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00 - 20:00 

22/09/2020

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ  15:00-17:00

 

**AUTOCAD 2D & 3D**

21/09/2020

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ  : 19:00 -20:30  (AUTOCAD 2D)

22/09/2020

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ    17:15 - 18:45  (AUTOCAD 3D)

 

**GIS**

21/09/2020

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 12:00 - 13:30

22/09/2020

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ   16:00 - 17:30

 

**ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ**

21/09/2020

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ

17:00 -19:00  Επίπεδο Α1-B2

22/09/2020

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

16:30-18:30 Επίπεδο Β1- B2

(Τα νέα τμήματα είναι σε διαδικασία  δημιουργίας, ενώ αναμένονται και επιπλέον τμήματα μέρες και ώρες. Κλείστε θέση άμεσα.)

**ΙΤΑΛΙΚΑ**

21/09/2020 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ

10:00 -12:00  Επίπεδο Α1-B2

23/09/2020

ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:00-21:000 Επίπεδο A1- Β2

(Τα νέα τμήματα είναι σε διαδικασία  δημιουργίας, ενώ αναμένονται και επιπλέον τμήματα μέρες και ώρες. Κλείστε θέση άμεσα.)

**ΡΩΣΙΚΑ**

21/09/2020 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ

17:30 - 19:30 Επίπεδο Β1- Β2

22/09/2020

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

12:30 – 14:30 Επίπεδο Α1- Α2

(Τα νέα τμήματα είναι σε διαδικασία  δημιουργίας, ενώ αναμένονται και επιπλέον τμήματα μέρες και ώρες. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

Υπ. Σπουδών: Μουρτζίλας Γ. Νικόλαος

Πληροφορίες

www.easy-education.gr

info@easy-education.gr

Τηλ1: 2331070102, Τηλ2: 2331022004

Τηλ3: 2311110186

Βέροια: Εληάς 1 & καπεταν Άγρα 6