Βασικές Δεξιότητες

Γνωρίζοντας ότι η απόκτηση βασικών γνώσεων είναι επιτακτικής ανάγκης για όλους, υλοποιούμε τακτικά νέα τμήματα καθ'όλη τη διάρκεια του έτους με στόχο την εκμάθηση ξένων γλωσσών και την πιστοποίηση στην Πληροφορική.