Έγκυρη Αναγνώριση

Το μέγιστο παραγόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα που αποκτάτε από τη συνεργασία σας μαζί μας ισχύει καθολικά και δια βίου, καθώς το κέντρο μας είναι αδειδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ (κωδ.αδείας 192044348), φορέα του Υπουργείου Παιδείας.