Ειδικοί Παιδαγωγοί & Εκπαιδευτές Ενηλίκων Ειδικής Αγωγής

Η ειδική αγωγή αποτελεί μια προσέγγιση στη διδασκαλία και μάθηση, η οποία βασίζεται κυρίως σε ένα καθολικό σχεδιασμό ενός μοντέλου διδασκαλίας που ανταποκρίνενται κατάλληλα και επαρκώς στην εκπαιδευτική μετάδοση σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Αποτελεί ένα πεδίο μελέτης, της οποίας κύριος σκοπός είναι να δημιουργήσει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους μαθητές με ιδιαιτερότητες κατανόησης, ακοής, όρασης και μαθησιακών δυσκολιών.

 

Στα πλαίσια καταπολέμησης της διάκρισης και την καθιέρωση της ισότητας το Υπουργείο Παιδείας προσλαμβάνει ειδικούς εκπαιδευτές σε ζητήματα ειδικής αγωγής, είτε αναβαθμίζοντας τις υπάρχουσας δομές, είτε ιδρύοντας ειδικές δομές εκπαίδευσης ΑμεΑ. Επίσης, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ προκηρύσσει θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων σε ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής, Προσχολικής Αγωγής και Νοσηλευτικής. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι υποψηφιοι καλούνται να συγκεντρώσουν μόρια στις αντίστοιχες προκηρύξεις. 


ΕΝΤΑΞΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ & ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ Α'ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Β'ΒΑΘΜΙΑ

Σχέδιο_χωρίς_τίτλο_42.png

Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση: Ολιστική Προσέγγιση (ετήσια επιμόρφωση, 450 ώρες). Το μοριοδοτούμενο σεμινάριο / επιμόρφωση υλοποιείται σε συνεργασία με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ εξ αποστάσεως και στηρίζεται στη μεικτή εκπαιδευτική ηλεκτρονική διαδικασία .

Το ΕΤΗΣΙΟ πρόγραμμα έχει ως στόχο την επιμόρφωση και επιπλέον προσδίδει:

2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές υποψήφιοι)

0.5 μονάδα για θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. καθώς και
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Μάλιστα με το πρόσφατο σχέδιο νόμου η μοριοδότηση αναμένεται να τροποποιηθεί και να δίνει 1 μονάδα).

 

1 μονάδα (το μέγιστο) για θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. καθώς και
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

Για αίτηση πληροφοριών και εγγραφής, συμπληρώστε τη φόρμα.

Τηλέφωνο 210 300 9703 (help desk 10:00πμ - 16:00μμ)

E-mail: info@kedivim-panteion.gr 

 


 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Σχέδιο_χωρίς_τίτλο_42.png

Ειδική Αγωγή  3 μήνες, 400 ώρες / 6 μήνες , 800 ώρες 

Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ αποστάσεως και στηρίζεται αποκλειστικά στην ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση.

Για αίτηση πληροφοριών και εγγραφής, συμπληρώστε τη φόρμα. 

1.Το σεμινάριο μοριοδοτεί τους υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων.

2.Το σεμινάριο οδηγεί σε κατ΄ επιλογήν πιστοποίηση του εκπαιδευτή στην ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών.
 
3.Το σεμινάριο παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να δουλέψουν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), σε τμήματα ένταξης, προγράμματα παράλληλης στήριξης, πρώιμης παρέμβασης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι, αλλά και σε όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 
4. Το σεμινάριο εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ).
 

Τα σεμινάρια απευθύνονται:

1. σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.

2. σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους, καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι: ΑΕΙ Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ: Κοινωνικής Εργασίας, ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, ΙΕΚ: Προσχολικής αγωγής, δραστηριοτήτων δημιουργίας & έκφρασης)

3. σε μόνιμους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να πάρουν απόσπαση και να εργαστούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

4. σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

5. σε σχολικούς συμβούλους

6. σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης

7. σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.

8. σε εκπαιδευτικούς σε διαπολιτισμικά σχολεία και σχολεία ειδικής αγωγής.

9. σε κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

10. σε υπηρετούντες στα Υπουργεία.

13. σε όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα ειδικής αγωγής με στόχο τη δυναμική τους ένταξη στους επικουρικούς πίνακες.

14. σε όσους επιθυμούν να διδάξουν το αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Τηλέφωνο 23111 10186 (help desk 10:00πμ - 17:00μμ)

E-mail: info@easy-education.gr