Ένταξη στο επίσημο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ

Παρακολουθήστε το Σεμινάριο  που οδηγεί απευθείας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), για απόκτηση πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων. 


 Ο χώρος της Εκπαίδευσης Ενηλίκων αποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο χώρο, που προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες  εργασίας σε ήδη εργαζόμενους στην εκπαίδευση αλλά και σε νέους εν δυνάμει εκπαιδευτικούς. Εργαζόμενοι και άνεργοι λοιπόν αναγκαστικά θα στραφούν για την εκπαίδευση – ειδίκευσή τους στις δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, όπου στο άμεσο μέλλον αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική απορρόφηση εκπαιδευτικών προς κάλυψη των ενηλίκων μαθητών τους. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εργαστεί κάποιος ως εκπαιδευτής ενηλίκων είναι να έχει ενταχθεί στο επίσημο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ μετά την επιτυχημένη συμμετοχή στις εξετάσεις του.

Για να συμμετέχει ένας υποψήφιος στις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού  θα πρέπει ή να κατέχει στο ενεργητικό του 150 ώρες διδακτικής προϋπηρεσίας ή να έχει παρακολουθήσει  εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο σεμινάριο  που οδηγεί ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στις εξετάσεις του  ΕΟΠΠΕΠ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενου σεμιναρίου  ο εκπαιδευόμενος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει απευθείας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ (Ν. 4386/16 Άρθρο 67).  

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεποστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το εξ αποστάσεως  πρόγραμμα « ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (200 ώρες) που επιμορφώνει και μοριοδοτεί τους υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων ως προς τις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και δίνει το δικαίωμα σε όσους δεν κατέχουν διδακτική προϋπηρεσία 150 ωρών, να μεταβούν απευθείας στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ. 

Στην περίπτωση που ένας εκπαιδευτής ενηλίκων είναι ήδη πιστοποιημένος,  έχοντας πιστοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΠΠΕΠ, η πιστοποίησή του λήγει εντός του 2017 και του 2018. Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου δύναται λοιπόν να επιτύχει  την Ανανέωση Ισχύος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας στους Εκπαιδευτές Ενηλίκων. Συνάμα, το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο προσμετρείται και για επιπλέον μοριοδότηση σε μεταδευτεροβάθμιες δομές.

Το σεμινάριο δύναται να μοριοδοτηθεί σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και σε οποιεσδήποτε  μελλοντικές προκηρύξεις προσλήψεων εκπαιδευτικών, οι οποίες απαιτούν την απόδειξη του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου.

Κλείσε μία θέση άμεσα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμμή υποστήριξης εξ αποστάσεως προγραμμάτων

Τηλέφωνο: 210 300 97 03  (help desk 10:00 πμ - 4:00 μμ)

Fax: 210 300 97 04
E-mail: info@kedivim-panteion.gr 
Web site: https://e-learning.panteion.gr/