Καλώς ήρθατε

Η αξία της εκπαίδευσης δε γίνεται ούτε πρέπει να υποτιμάται. Από την παιδική ηλικία έως και την ενήλικη ζωή ο καθένας προσπαθεί να ερευνήσει, να γνωρίσει πολλά πράγματα, να σχηματίσει άποψη και γενικά, να δημιουργήσει μία πλήρη εικόνα ενός σύνθετου κόσμου που συνέχεια αλλάζει. Ο σεβασμός αλλά και η αναγνώριση ενός ατόμου από το κοινωνικό σύνολο συχνά αντικατοπτρίζει το επίπεδο της εκπαίδευσης που αυτό έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ωστόσο, οι απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής διαγράφουν πως η βασική εκπαίδευση αποτελεί τον δεδομένο, πλέον, πυλώνα της ατομικής καταξίωσης.

Στην πραγματικότητα, η επιτυχία ενός ενήλικα στον εργασιακό του χώρο έγκειται στην ακέραιη παραγωγικότητά του. Είναι γενικά παραδεκτό, πως η παραγωγικότητα καθορίζεται από την ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων και το σύνολο των δεξιοτήτων αποκτάται μέσω της κατάρτισης. Αυτό προσπαθούμε, δέκα χρόνια τώρα, στην Easy Education: να καταρτούμε άτομα με τις βασικές δεξιότητες, να του υποδεικνύουμε τα οφέλη της δια βίου μάθησης και να τον συμβουλεύουμε για την προσωπική του σταδιοδρομία. Στόχος μας είναι να προσεγγίζουμε πάντα το μέγιστο παραγόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα, με εγκυρότητα και με αλήθεια.


Η ποιότητα, η συνέχεια και η συνέπεια χαρακτηρίζουν τόσο τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας όσο και την εξυπηρέτησή μας. Εξελισσόμαστε ώστε να έχετε τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες εκπαίδευσης, σε τοπικό επίπεδο με βασικά και εξειδικευμένα δωρεάν προγράμματα σπουδών αλλά και πανελλαδικά, με την παροχή ενός συνόλου εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενων επιμορφώσεων. Η απόδοση λύσεων και η χάραξη ενός "οδικού χάρτη" στον καθένα εκπαιδευόμενο είτε για την ανεύρεση εργασίας, είτε για τη στήριξη μίας υπάρχουσας θέσης, αποτελούν για εμάς καθημερινή πρόκληση. Καλώς ήλθατε στον κόσμο της Easy Education. Εδώ η εκπαίδευση...δίνει λύσεις.

Μουρτζίλας Γ. Νικόλαος