ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Εν αναμονή των προκηρύξεων για κάλυψη θέσεων  στα Δημόσια ΙΕΚ και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που ανακοινώνονται ετησίως , τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Easy Education, αναγνωρισμένα από το Υπουργείο παιδείας, έρευνας & Θρησκευμάτων και πιστοποιημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), με κωδικό αδείας 192044348, διεξάγουν νέο κύκλο σεμιναρίων 400 ωρών, με στόχο να παράσχουν στους υποψήφιους τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν σίγουρη επιπλέον μοριοδότηση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σεμιναρίων, οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να πληρούν τα νέα κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότησης στις δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, στο πεδίο των επιμορφώσεων.

Έναρξη τμημάτων: 11/11/2019

Εγγραφές έως: 8/11/2019

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΑ 240 ευρώ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 8/11/2019

Έναρξη νέων τμημάτων στα εξειδικευμένα προγράμματα

Όλοι οι συνεργάτες του κέντρου Δια Βίου Μάθησης Easy Education σας προτείνουμε ολοκληρωμένες και συνολικές λύσεις εκπαίδευσης που οδηγούν με συγκεκριμένο τρόπο στην αξιοποίησή τους, για τη στήριξη του μαθητικού, φοιτητικού και εργασιακού βίου. Επιλέξτε δωρεάν προγράμματα βασικότατων δεξιοτήτων και επιπλέον έκπτωση έως και 40% παρακολουθώντας συνδυαστικά προγράμματα σπουδών. Ταυτόχρονα, και τα 100 εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχουμε υποστηρίζουν την ανεύρεση, συντήρηση ή και εξέλιξη μίας θέσης εργασίας.

Νέα τμήματα Αγγλικών για ενήλικες με δωρεάν δίδακτρα

Παρακολουθήστε πρόγραμμα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, κάνοντας εγγραφή στα νέα ταχύρρυθμα τμήματα ενηλίκων που διοργανώνει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Easy Education.  Τα τμήματα εκμάθησης αγγλικών έχουν στόχο την επιτυχία στις αναγνωρισμένες εξετάσεις πιστοποίησης της γλώσσας που αφορούν σε όλα τα επίπεδα γνώσης.

ΝΕΑ τμήματα Πληροφορικής με ΔΩΡΕΑΝ δίδακτρα!

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education διοργανώνει πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την απόκτηση πιστοποιητικού αναγνωρισμένου από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ και αποδεκτό από το ΑΣΕΠ (ΙΣΧΥΕΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ).

Ειδικοί Παιδαγωγοί & Εκπαιδευτές Ενηλίκων Ειδικής Αγωγής

Η ειδική αγωγή αποτελεί μια προσέγγιση στη διδασκαλία και μάθηση, η οποία βασίζεται κυρίως σε ένα καθολικό σχεδιασμό ενός μοντέλου διδασκαλίας που ανταποκρίνενται κατάλληλα και επαρκώς στην εκπαιδευτική μετάδοση σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Αποτελεί ένα πεδίο μελέτης, της οποίας κύριος σκοπός είναι να δημιουργήσει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους μαθητές με ιδιαιτερότητες κατανόησης, ακοής, όρασης και μαθησιακών δυσκολιών.

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education ανακοινώνει τη νέα του συνεργασία για υλοποίηση 16 μοριοδοτούμενων επιμορφώσεων εξ αποστάσεως με το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Μεταξύ των 15 τίτλων συγκαταλέγονται ετήσιες επιμορφώσεις όπως: Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση, Διαπολιτισμική Αγωγή & Ετερότητα, Διδασκαλία της Ελληνικής ως δέυτερης ή ξένης γλώσσας, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και το σεμινάριο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων που οδηγεί απευθείας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ. Δηλώστε τη συμμετοχή σας και μπείτε στον κόσμο της Easy Education, με τις πιο συμφέρουσες λύσεις στην ποιοτική εκπαίδευση για όλους.

Διαβάστε περισσότερα>>