ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Απέκτησε τις απαραίτητες γνώσεις σε ένα από τα παρακάτω εξειδικευμένα προγράμματα και γίνε ανταγωνιστικότερος στην αγορά εργασίας. Ισχυροποίησε την ήδη υπάρχουσα θέση σου ή  διεκδίκησε μια νέα, αποκτώντας επίσημο πιστοποιητικό.

 button_2.jpg

L3.png

 button_2.jpg

AUTOCAD.png

 button_2.jpgGIS.png
 button_2.jpgGRAF.png