Πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών

Τα Αγγλικά, μαζί με την Πληροφορική, αποτελούν τις βασικότατες δεξιότητες. Με αυτό το ταχύρρυθμο πρόγραμμα δεν έχετε δικαιολογία να μην έχετε πτυχίο στα αγγλικά.

Read more
Πρόγραμμα εκμάθησης Ρωσικών

Η άνθηση του τουρισμού και του εξαγωγικού εμπορίου καθιστά απαραίτητη την πλέον σπάνια δεξιότητα της καλής χρήσης της ρωσικής γλώσσας. Τα ρωσικά είναι μία από τις 6 επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ.

Read more
Πρόγραμμα εκμάθησης Ιταλικών

Μάθετε την απλή γλώσσα της γειτονικής χώρας, τα  όμορφα ιταλικά, τη 2η ξένη γλώσσα προς ενίσχυση του επαγγελματικού σας προφίλ καθώς και προς συμπλήρωση της μοριοδότηση σας στο ΑΣΕΠ.

Read more
Πρόγραμμα εκμάθησης Γερμανικών

Τα γερμανικά είναι κατά πληθυσμό: η δεύτερη ομιλούμενη μετά τα Ρωσικά (150 εκατομμύρια ομιλητές στην Ευρώπη) και η τρίτη διδασκόμενη γλώσσα (στην Ευρώπη) μετά τα Αγγλικά και τα Γαλλικά.

Read more
Πρόγραμμα Εκμάθησης Τουρκικών

Γνωρίστε και πιστοποιηθείτε στα τούρκικα, τη γλώσσα της γειτονικής χώρας που μας συνδέουν αιώνες ιστορίας. Ο συνεχής διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας τόσο σε οικονομικό, εμπορικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο, χρήζει απαραίτητη την γνώση της τουρκικής γλώσσας, ενός χαρακτηριστικού που θέτει κάθε γνώστη αυτής περιζήτητο στην αγορά εργασίας.   

Read more