ΛΑΕΚ

Ο ΟΑΕΔ καταρτίζει και υλοποιεί κάθε χρόνο Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων.Τα προγράμματα που υλοποιεί είναι:

  1. Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49)
  2. Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% (Σημείωση: έχει αλλάξει το ποσοστό από 0,45% σε 0,24% από το έτος 2015.)

*ΛΑΕΚ σημαίνει Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις ως εργαλεία εκπαίδευσης , κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού ώστε να παράγουν  καλύτερα αποτελέσματα. Επιπλέον, δύνεται η δυνατότητα στπςυ εργαζόμενους να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα τους και να είναι αναταγωνιστικοί σε μια ολοένα και πιο απαιτητική αγορά εργασίας.

Μέσω των προγραμμάτων αυτών, ενισχύεται η έννοια της δια βίου μάθησης, η οποία κρίνεται πιο απαραίτητη από ποτέ σε μια διαρκώς εξελισσόμενη τεχνολογικά και γνωσιακά κοινωνία.