GDPR: ΑΠΟΔΕΙΞΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

DATA PROTECTION OFFICER (DPO) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

[ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ e-learning 100 ΩΡΩΝ]

 

 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ, με κωδικό αδείας 192044348,διοργανώνει:

Εξ αποστάσεως σεμινάριο ειδικευμένης επιμόρφωσης διάρκειας 100 ωρών, με σκοπό την ανά κλάδο εμπλουτισμένη εκπαίδευση επαγγελματιών στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και στη διαδικασία συμμόρφωσής τους σε αυτόν.

Στόχος της ειδικευμένης επιμόρφωσης-σεμιναρίου είναι η σφαιρική αντιμετώπιση και κατανόηση του κανονισμού, που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, τόσο σε επίπεδο θεωρητικής προσέγγισης  (Νομικό πλαίσιο) όσο και απόδοσης οδικού χάρτη της τεχνικής προσέγγισης  πρακτικών ζητημάτων προς εφαρμογή του κανονισμού στην πράξη. Αναλυτικότερα, η πρακτική προσέγγιση του προγράμματος αφορά την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη των καταρτιζομένων, παρέχοντας συμβουλές ανα κλάδο επαγγελματιών ώστε να αφομοιωθεί ο νέος κανονισμός προσωπικών δεδομένων και εξατομικευμένα ο καθένας με ευκολία και ασφάλεια να κατανοήσει τις αλλαγές που πρέπει να εφαρμόσει στην επιχείρηση, τον οργανισμό του κτλ.

Απώτερος σκοπός είναι η ενίσχυση της υποχρεωτικής  απόδειξης συμμόρφωσης στον νέο κανονισμό.

Το σεμινάριο οδηγεί στην απόκτηση Βεβαίωσης παρακολούθησης ειδικευμένης επιμόρφωσης αλλά και σε κατ’ επιλογήν πιστοποίηση από φορέα αναγνωρισμένο από Ελληνικό Δημόσιο και ΑΣΕΠ.

Στις 25 Μαΐου 2018 ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) σε όλες τις Εταιρείες και Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. Η κατάρτιση κρίνεται απολύτως αναγκαία για τα στελέχη και τους εργαζόμενους κάθε εταιρίας που διαχειρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα. Η συμμόρφωση στον νέο Κανονισμό  ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

 

Το σεμινάριο απευθύνεται:

Σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων που ήδη κατέχουν ή ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις, σε συμβούλους επιχειρήσεων, στελέχη νομικών και δικηγορικών γραφείων, αποφοίτους νομικών σχολών και αποφοίτους σχολών θετικών επιστημών που επιθυμούν να αναπτύξουν την καριέρα τους. Σε οικονομολόγους, Γιατρούς, Οδοντιάτρους, Λογιστές/Φοροτεχνικούς, ΜΚΟ, Εργαζόμενους σε επιχειρήσεις /Οργανισμούς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, Επιχειρηματίες, Επενδυτικούς συμβούλους, Δημοσίους Υπαλλήλους. τελειόφοιτους ή απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Πολίτες που θέλουν να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και πως μπορούν να προστατευτούν από παραβάσεις σε βάρος τους. Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν σε: ΣΔΕ, ΙΕΚ και Δομές Δια Βίου Μάθησης, σε αντίστοιχες ειδικότητες.

 

Γιατί να το παρακολουθήσω:

 1. Απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης και κατ’ επιλογήν πιστοποίησης που ενισχύει την απόδειξη συμμόρφωσης στον κανονισμό.
 2. Σφαιρική κατανόηση του συγκεκριμένου κανονισμού με στόχο την απόδοση των κατάλληλων γνώσεων για την εφαρμογή του κανονισμού στην επιχείρηση του κάθε εκπαιδευόμενου
 3. Νέες ευκαιρίες εργασίας εργασίας ως προσωπικό πιστοποιημένο κατά DPO σε μεγάλες επιχειρήσεις γιατί ο κανονισμός ήρθε και θα παραμείνει και αφορά όλους.
 4. Μοριοδότηση σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Τρόπος Υλοποίησης Προγράμματος:

 • To πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσω ειδικά εγκεκριμένης πλατφόρμας στα πρότυπα μεγάλων πανεπιστημίων τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Δεν υφίσταται δηλαδή υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του εκπαιδευόμενου.
 • Συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.
 • Διδάσκων: Τσαλίδης Αντώνιος, Δικηγόρος
 • Θεωρητική Προσέγγιση (Νομοθετικό Πλαίσιο)
 •  

Θεματικές ενότητες σεμιναρίου:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - [20 ώρες]

 • Βασικές  Έννοιες
 • Βασικές αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Ιστορική αναδρομή
 • Ο νέος Κανονισμός 2016/679 και ο ρόλος της ΕΕ
 • Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού
 • Δικαιώματα και συγκατάθεση  των πολιτών
 • Case Studies

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - [30 ώρες]

 • Έννοια, ρόλος και καθήκοντα
 • Υποχρεωτικότητα
 • Επιλογή και ανάθεση καθηκόντων στον υπεύθυνο επεξεργασίας
 • Ο Εκτελών την Επεξεργασία
 • Προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας
 • Συμμόρφωση προς τις Εποπτικές Αρχές
 • Παροχή πληροφοριών και μεταφορά δεδομένων
 • Case Studies

ΕΙΔΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - [20 ώρες]

 • Ειδικές περιπτώσεις προστασίας δεδομένων (εργασιακοί χώροι, δεδομένα υγείας κ.λ.π.)         
 • Γνωστοποίηση παραβιάσεων στην Αρχή και στο υποκείμενο
 • Κώδικες δεοντολογίας και κυρώσεις
 • Εποπτικές Αρχές
 • Επίλυση διαφορών - Αποκατάσταση υποκειμένου από τυχόν παραβάσεις
 • Case Studies

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - [15 ώρες]

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - [15 ώρες]

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος:

Τσαλίδης Αντώνιος

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Υποψήφιος διδάκτορας Νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κάτοχος Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Σύγχρονες Ιατρικές πράξεις: Δικαϊκή ρύθμιση και βιοηθική διάσταση» των Σχολών Νομικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Θεολογίας του ΑΠΘ, με βαθμό «Άριστα».

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού δικαίου» της Νομικής σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με βαθμό «Άριστα».

Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του σπουδών διετέλεσε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Είναι ενεργό μέλος του Εργαστηρίου Ιατρικού δικαίου και βιοηθικής του Α.Π.Θ. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα νομικών συνεδρίων, ενώ ταυτόχρονα συμμετείχε ως εισηγητής σε συνέδρια και έχει δημοσιεύσει μελέτες κυρίως σε θέματα βιοηθικής, ιατρικού δικαίου και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ, στο μητρώο εκπαιδευτών του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και στο μητρώο του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ) 

 

Με το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται:

 1. Βεβαίωσης Επιμόρφωσης σεμιναρίου με τίτλο: «DATA PROTECTION OFFICER (DPO) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» με πλήρη διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης για έλεγχο γνησιότητας της αποκτηθείσας βεβαίωσης, μέσω καινοτόμας υπηρεσίας: ανάγλυφη εκτύπωση με τοποθέτηση κώδικα QR code.
 2. Κατ’ επιλογήν πιστοποίηση από φορέα αναγνωρισμένο από Ελληνικό δημόσιο και ΑΣΕΠ

 

Τιμολογιακή Πολιτική:

 • Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 190€
 • και στην περίπτωση επιλογής και πιστοποιητικού, το παράβολο της εξέτασης ανέρχεται στα 190€.

Δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής:

 • Αίτηση ηλεκτρονικά στο: www.easy-education.gr
 • Απλή φωτοτυπία ταυτότητας
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων ή προκαταβολής

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Αιτήσεις δεχόμαστε καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου

Έναρξη επόμενου τμήματος 21/9/2020

Τρόπος & τόπος υποβολής δικαιολογητικών:

 1. Ηλεκτρονικά σκαναρισμένα τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@easy-education.gr
 2. Aποστολή φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην διεύθυνση: EASY-EDUCATION,ΕΛΗΑΣ 1, 59100, ΒΕΡΟΙΑ, 23310-22004
 3. Αποστολή μέσω fax: 2311112908

 

Καταβολή Διδάκτρων:

Τράπεζα Πειραιώς

Αριθμός Λογαριασμού: GR16 0172 2430 0052 4309 1961 359

Δικαιούχος Λογαριασμού: ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κωδικός έργου: DPO

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο Κωδικός έργου καθώς και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.

 

Πληροφορίες:

Βέροια,Εληάς 1 Όροφος 1ος, Καπετάν Άγρα 6 ισόγειο

Τηλ: 2311110186

www.easy-education.gr

Υπ. Σπουδών: Μουρτζίλας Γ. Νικόλαος

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ – 17:00 μ.μ

 

*Επιστροφή διδάκτρων δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν υπάρξει διακοπή του τμήματος με υπαιτιότητα του ΚΔΒΜ Easy Education.