Ποια πιστοποίηση μπορώ να αποκτήσω;

Η πιστοποίηση πληροφορικής είναι απαραίτητη για οποιονδήποτε σύγχρονο και ενεργό πολίτη, καθώς η ανάγκη ενίσχυσης των γνώσεων της πληροφορικής για τη μαθητική, τη φοιτητική και τη επαγγελματική ζωή είναι απαραίτητες. Επιπλέον, με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος δύναται να παραλάβει μοριοδοτούμενη βεβαίωση επιμόρφωσης και με την επιτυχή συμμετοχή του στις εξετάσεις εκδίδεται και η πιστοποίησή του. 

  Η πιστοποίηση στην Πληροφορική εξ αποστάσεως χωρίζεται σε δύο διακριτά επίπεδα και ειδικότερα:

Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής και ενταχθείτε στο τμήμα που ξεκινά 1 Μαρτίου 2021.

Ολοκληρώστε την εγγραφή σας για ένταξη στο νέο τμήμα μέχρι τις 26/02.

 

Α) Standard Diploma - 3 ενότητες: word, excel, internet (2 μήνες) 

Κόστος προγράμματος εκπαίδευσης: 150 ευρώ (περιλαμβάνονται το παράβολο εξέτασης, το κόστος έκδοσης της πιστοποίησης και η αποστολή του φακέλου στον τόπο κατοικίας του καταρτιζόμενου).

Έναρξη τμήματος: 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

 

Β) Full Standard Diploma - 6 ενότητες : windows, word, excel, internet, power point, access (3 μήνες)

 Κόστος προγράμματος εκπαίδευσης: 300 ευρώ (περιλαμβάνονται το παράβολο εξέτασης, το κόστος έκδοσης της πιστοποίησης και η αποστολή του φακέλου στον τόπο κατοικίας του καταρτιζόμενου).

Έναρξη τμήματος: 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής και ενταχθείτε στο τμήμα που ξεκινά 1 Μαρτίου 2021.

Ολοκληρώστε την εγγραφή σας για ένταξη στο νέο τμήμα μέχρι τις 26/02.


 

Δείτε εδώ αναλυτικά τις παροχές του σεμιναρίου.

button1button2button3button4