Θεματικές Ενότητες

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες – σπόνδυλοι και οι ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων αριθμημένα.

1. Συστήματα και Πολιτικές Υγείας Επικοινωνιακή προσέγγιση και διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας
2. Βασικές Αρχές Διοίκησης Οργάνωσης Μονάδων Υγείας
3. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Μονάδες Υγείας
4. Διαχείριση Αλλαγών στις Μονάδες Υγείας
5. Οικονομικά της Υγείας
6. Ποιότητα στην Υγεία
7. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Κλίμα στις Μονάδες Υγείας
8. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
9. Στρατηγικές Επικοινωνίας στις Μονάδες Υγείας
10. Στρατηγικός Σχεδιασμός στις Μονάδες Υγείας
11. Ηγεσία στις Μονάδες Υγείας
12. Αξιολόγηση στις Μονάδες Υγείας