Θεματικές Ενότητες

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες – σπόνδυλοι και οι ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων αριθμημένα.

  • Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία (40 ώρες)
  • Αρχές Ψυχολόγου (40 ώρες)
  • Συμβουλευτική Ψυχολογία (50 ώρες)
  • Διαχείριση Σχολικής Τάξης (60 ώρες)
  • Μαθησιακές Δυσκολίες και ΔΕΠ-Υ (60 ώρες)
  • Προβλήματα Συμπεριφοράς (50 ώρες)
  • Σχολική βία και διαφυλικές διαφορές (50 ώρες)
  • Συνεργασία Συντελεστών (60 ώρες)
  • Συναισθηματική Διάθεση και Συμβουλευτική (40 ώρες)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν ένα ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ σεμινάριο, διάρκειας 100 ωρών, αξίας 175€, με τίτλο: «Οργάνωση & σχεδιασμός διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους»